Vertrekpunt

Hoe willen wij later wonen? De krapte op de Amsterdamse woningmarkt deed ons nadenken over deze vraag. Niet alleen de betaalbaarheid van woningen is een heikel punt, ook de mate van saamhorigheid en ruimte voor de natuur zijn in het gedrang.

In een levendige en harmonieuze thuisbasis, zo luidt onze conclusie. In een huis waar we als starters op de woningmarkt het concept 'bezit' kunnen verruimen en het begrip 'duurzaam' kunnen praktiseren. Een veilige haven om ons in terug te trekken, maar waar het sociale nooit ver weg is. Een schakel in het lokale systeem, verbonden met buurtbewoners en de natuurlijke omgeving.

Uit onze droombeelden volgde een concreet plan: het bouwen van een huis dat we kunnen organiseren volgens de beginselen van de 'wooncoöperatie'. Samen bouwen, samen financieren, samen beheren, samen leven. We sluiten ons aan bij de ambitie van de gemeente Amsterdam om het beeld van de stad te verrijken met sociale, duurzame en betaalbare wooncoöperaties.
Hoe ziet dat eruit?

Het uiteindelijke ontwerp van De Torteltuin is nog niet in beton gegoten. Veel keuzes zullen afhankelijk zijn van de grootte van de kavel die we (hopelijk) weten te bemachtigen, evenals de buurt waarin de kavel ligt. In Overtoomse Veld zullen we een andere functie willen vervullen dan op IJburg. We willen daarom flexibel blijven in onze plannen. Wel hebben we een idee over onze voorlopige wensen.
De Torteltuin beoogt om 30 tot 50 wooneenheden bouwen. Wat betreft de locatie hebben we een voorkeur voor de rand van de stad – in een wat groenere en rustige omgeving, waar we substantieel kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de buurt. We willen pionieren. Voor zelfstandige éénpersoonshuishoudens mikken we op een grootte van ±40 m2, voor ééngezinswoningen op ±100 m2. De mogelijkheden voor modulair bouwen of flexibel bouwen, waarbij we als het ware kunnen schuiven met ruimte van verschillende appartementen, worden ook onderzocht. Daarnaast is het mogelijk om ruimte te winnen door (gedeeltelijk) in woongroep-vorm te bouwen, waarbij basisvoorzieningen zoals keuken, wasapparatuur, gereedschap en (elektrische) auto's gedeeld worden. Delen is een belangrijk aspect van De Torteltuin. Als groep kunnen we bijvoorbeeld investeren in een een (moest)tuin, werkplaats of multifunctionele zaal. Er bestaan verschillende wensen over het delen van keuken en sanitair, en dus doen we onderzoek naar een hybride ontwerp, waarin verschillende woonlagen in verschillende mate voorzieningen delen. Ook willen wij zo zelfvoorzienend en CO2-neutraal mogelijk bouwen en leven, door zorgvuldig om te springen met ons energie-, water-, licht- en voedselgebruik en flink te investeren in duurzame materialen en mechanismes. We dromen erover om de toekomstige tuin om te toveren tot een kleine gecultiveerde stadsboerderij op basis van permacultuur-technieken. De samenstelling en aard van de huishoudens ligt nog open. Met diversiteit hoog in het vaandel, koesteren we de wens om te bouwen met en voor mensen van verschillende leeftijden, inkomensklassen en culturele achtergronden. Uit deze deze concrete en minder concrete droombeelden hebben wij drie kernwaarden gedestilleerd: sociale duurzaamheid, groene duurzaamheid en betaalbaarheid.

Onze kernwaarden
Sociale duurzaamheid
De Torteltuin is een bloeiende gemeenschap, waarin materiële en immateriële zaken worden gedeeld. Besluiten en beleid maken wij samen met de gehele groep, op basis van vertrouwen in elkaar en in de mensheid. Ieder individu toont de verantwoordelijkheid en betrokkenheid om bij te dragen op een manier die hem of haar past, met oog voor de eigen behoeften, die van de groep en die van haar omgeving. De gemeenschap is dus niet alleen van binnen sterk, maar vervult ook een positieve functie in de buurt. We openen onze deuren voor de buren en willen graag een platform zijn voor creativiteit uit de omgeving.
Groene duurzaamheid
De Torteltuin moet niet alleen een aanwinst zijn voor de mens, maar ook voor de natuur. Dit betekent allereerst minimale milieubelasting, door te bouwen met duurzame materialen en technieken, door het gebouw zoveel mogelijk CO²-neutraal te maken en onze kringlopen te sluiten. Ons streven is om zo zelfvoorzienend mogelijk te zijn in onze energie- en voedselvoorziening, met maximale controle over het opwekkings- en productieproces. Tenslotte scheppen wij ruimte voor natuur, zowel plant als dier. We zien De Torteltuin als bloeiend middelpunt van een stralende stad.


Betaalbaarheid
De Torteltuin gelooft dat iedereen recht heeft op een prachtig thuis. Terwijl wonen steeds duurder wordt, bouwen wij voor alle inkomens – van sociale tot middeldure huur, en zonder winstoogmerk. Als gemeenschap delen we de lasten van basisvoorzieningen op eerlijke wijze en zetten we onze opgebouwde financiële middelen solidair in. Samen kunnen we investeren in materiële en immateriële zaken die ons helpen te worden wie wij willen zijn. Door kapitaal op te bouwen voor toekomstige wooncoöperaties maken we niet alleen onze eigen woningmarkt, maar ook die van volgende generaties een stukje gezonder.
(Foto Ina Klamer)
Deze website gebruikt cookies om goed te functioneren. We zijn op dit moment niet aangesloten bij diensten die cookies plaatsen voor het "volgen" van bezoekers/consumenten.
OK
Telefoon: +31683239919
E-mail: info@detorteltuin.co
Made on
Tilda