Foto Lin Woldendorp
Een Amsterdamse wooncoöperatie georganiseerd rondom de principes van de permacultuur
Hoe willen wij later wonen? Als starters op een krappe woningmarkt worden wij geconfronteerd met deze vraag. Niet alleen de betaalbaarheid van woningen is een heikel punt, ook de mate van saamhorigheid en ruimte voor de natuur zijn in het gedrang.

In een levendige en harmonieuze thuisbasis, zo luidt onze conclusie. Een schakel in het lokale systeem, verbonden met buurtbewoners en de natuurlijke omgeving. De Torteltuin bestaat uit groep mensen die gelooft in de wooncoöperatie als de toekomst van de stad. Die toekomst is er niet een van vervuilend beton, anonieme hoogbouw en speculerende beleggers. Nee, die nieuwe huizen van de stad zijn veerkrachtig en kunnen reageren op nieuwe uitdagingen vanuit de omgeving. Ze zijn duurzaam, sociaal en betaalbaar. Deze drie peilers brengen we in praktijk vanuit het gedachtegoed van de 'permacultuur', toegepast op sociale en stedelijke omgeving.
ALV in Museum het Kromhout (Foto Ina Klamer)
Wat is dat precies, een wooncoöperatie?

Een wooncoöperatie is een samenwerkingsverband van mensen die op een sociale manier hun eigen woning beheren ten behoeve van de wensen van de groep. Als leden van een wooncoöperatie in wording kopen we met elkaar een stuk grond of een al bestaand gebouw, ontwerpen we samen ons nieuwe onderkomen, gaan we samen met het (ver)bouwen aan de slag en dragen vervolgens ook samen zorg voor ons pand. Een belangrijk aspect is dat er vanuit idealistische gronden geen winst gemaakt wordt over de hoofden van de huurders, dat wil zeggen, de leden.

In Duitsland en Zwitserland wordt deze vorm van wonen breed ingezet om de druk van de woningmarkt te verlagen en deze een stukje gezonder te maken. Ook de Gemeente Amsterdam heeft haar pijlen gericht op deze woonvorm en koerst op 40.000 van dit soort woningen in 2040, wat neerkomt op ongeveer 10 procent van de nieuwbouw tot aan dat jaar. In een recent uitgebracht Actieplan wooncoöperaties is deze ambitie helder uiteengezet.
In de media
Telefoon: +31683239919
E-mail: info@detorteltuin.co
Made on
Tilda