Steun ons door een investering!
€33.000
Doelbedrag Donatiecampagne: €33.000
Laatste update: 17-11-22, 14:30
(deze statistiek wordt handmatig bijgewerkt)
€53.000
Doelbedrag Tranche 1: €50.000
Laatste update: 21-07-24, 15:23
(deze statistiek wordt handmatig bijgewerkt)
€24.250
Doelbedrag Tranche 2: €500.000
Laatste update: 21-07-24, 15:23
(deze statistiek wordt handmatig bijgewerkt)
Obligatie 10 jaar
250
De obligatie heeft een looptijd van 10 jaar en helpt om de bouw van de Torteltuin te financieren. Nadat de looptijd is verstreken wordt het aankoopbedrag met rente weer teruggestort.

De obligatie heeft een jaarlijks rentepercentage van 3%. Deze rente is opgerold, wat betekent dat het aankoopbedrag én de rente aan het einde van de looptijd worden terugbetaald. Verder geldt er geen rente-op-rente, maar heb je jaarlijks recht op de rente over het aankoopbedrag.

Steun de Torteltuin en koop een obligatie!
De Torteltuin is een wooncoöperatie bestaande uit 25 jonge Amsterdammers die hun woondroom willen realiseren door een sociaal, duurzaam en betaalbaar gebouw te ontwikkelen. Het gebouw bestaat uit 40 appartementen, die eeuwigdurend tegen een eerlijke prijs en met oog voor mens, buurt en natuur worden verhuurd. Toekomstige winsten worden niet gebruikt om uit te keren aan aandeelhouders of bewoners, maar komen ten goede aan de maatschappij.

In de afgelopen 4 jaar hebben we veel bereikt: er is een optieovereenkomst met de gemeente Amsterdam voor het ontwikkelen van een prachtig kavel op IJburg, het Voorlopig Ontwerp (VO) is afgerond en het Definitief Ontwerp (DO) staat in de steiger én last but not least, we hebben een leningovereenkomst gesloten met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) ter grootte van 600.000 euro in de ontwikkelfase en 1,4 miljoen vanaf start bouw.De obligatiecampagne

De eerste kosten zijn gedekt door eigen inleg en maandelijkse contributie van de leden, een donatiecampagne en enkele subsidies voor bijvoorbeeld het inhuren van bouwtechnische en juridische adviseurs of het maken van een Definitief Ontwerp (DO). Een obligatiecampagne is noodzakelijk omdat banken tot 70% van de bouwsom uitlenen aan wooncoöperaties. Het resterende deel wordt gefinancierd door het Stimuleringsfonds van de SVn en deze obligatiecampagne.

Om het laatste deel van de bouwsom te financieren geven we als Torteltuin dus obligaties uit. Het uitgeven van obligaties geeft ons de mogelijkheid om het gebouw samen met de gemeenschap te realiseren. Deze uitgifte van obligaties verloopt in twee rondes of 'tranches'.

Voor Tranche 1 was het doelbedrag €50.000 en voor Tranche 2 is het doelbedrag €500.000. Op 4 februari 2024 waren we gestart met de verkoop van de obligaties van Tranche 1 en op 5 maart 2024 hadden we ons doelbedrag van €50.000,- bereikt. Daarom vervolgen we nu met de Tranche 2!

De obligaties in Tranche 2 hebben een looptijd van 10 jaar en een jaarlijks rentepercentage van 3%. Met deze obligaties financieren we een gedeelte van de bouwkosten.

Help ons dit laatste deel te financieren en stimuleer hiermee duurzame woningbouw, sociale cohesie in de stad, woningen zonder winstoogmerk en de beweging van wooncoöperaties!

Heb je nog vragen of opmerkingen over de crowdfunding, mail dan naar crowdfunding@detorteltuin.co

Dit is een impressie van onze westfasade. Hier is plek om elkaar te ontmoeten en ruimte voor (buurt)activiteiten.

Visualisatie door Natrufied Architecture
Deze website gebruikt cookies om goed te functioneren. We zijn op dit moment niet aangesloten bij diensten die cookies plaatsen voor het "volgen" van bezoekers/consumenten.
OK
E-mail: info@detorteltuin.co
Made on
Tilda